Multybyen

| START SIDE | OM FORENINGEN | AKTIVITETER | SUMMER CAMP | BEGIVENHEDER |
russisk version
Russisk version


AKTIVITETER


Sprogudvikling, interesseudvikling og læseforståelse

Undervisningssted: hver lørdag 9:30-13:10, Vester Voldgade 11, 1552 København, Russisk center for videnskab og kultur.

Målgruppen er de 5-11-årige.

Hver udviklingsperiode på det konkrete alderstrin har sin egen reserve af muligheder og samtidig en lang række af sine helt egne komplikationer. En karakteristisk ting ved den aldersgruppe er at børnene danner færdigheden at lære – de lærer at lære. Dette program er netop tilegnet dannelsen af de konkrete intelligenser og kognitiv udvikling, som er nødvendig for vellykket læring i skolen. Denne aktivitet er, hvor børnene via spil og leg at lære at lære, at vide verden videre og forberede sig til at være gode disciplinerede elev. Her bruges forskellige pædagogiske metoder og form for at inspirer børn til at udvikle sin fantasi, stimulere deres interesser og indlærings færdighed samt social kompetencer.


Vellykket læring i skolens første klasse er afhængig af helt konkrete intellektuelle færdigheder og evner. Til eksempel kan nævnes færdigheder og evner til at sondre mellem forskellige egenskaber ved et objekt, færdighed i at differentiere karakteristika ved ting, forholdet mellem enkeltheder ved samme ting, placering i rum, skemategning af ting og deres enkelte dele. Sprogudvikling har en særlig plads i programmet. Værdien af sprogudvikling bestemmes på den ene side af at tænkning eksisterer i sprogform, det vil sige, at sprog og tænknings påvirkning på hinanden og påvirkning på hele kognitionen er stor. På den anden side repræsenterer sprog nationens og samfundets kultur, og repræsenterer også det subkulturelle. I vores sammenhæng drejer det sig om børns fællesskab, børns subkultur.


Programmets intension er ikke den at forberede barnet til læring, ikke kun at lære børn noget og udvikle nogle konkrete egenskaber hos dem, men vi skal også give dem sikkerhed på sig selv og lære dem at kæmpe for deres egne ideer og føre deres egne beslutninger ud i livet. Den vigtigste færdighed her er at de kan udtrykke sig selv, give udtryk for deres følelser, tanker og individualitet, hævde deres eget værd og særpræg. De skal lære respekt for den særhed, som hver enkelt person har, og at værdsætte de fælles træk, der samler os.

En af måderne er for eksampel, ”Fortæl en historie”, da det i bund og grund er, hvad børnene gør. Historien handler om de figurer, som børnene vælger. I dramapædagogiske forløb får alle børn stor fornøjelse ud af at skabe deres egen historie. Børnene bestemmer selv hvilke figurer de vil bruge. De bruger tit den figur, de identificerer sig med, og det giver dem en positiv oplevelse, som både er til glæde for dem selv og for dem som ser på. Der er de royale som konge og dronning, soldat og politibetjent, viking og supermand, feen og hekse, troldmande og drage, alle de forskellige dyr, som f.eks. ræv, sommerfugl, edderkop og mariehøne. Når børnene begynder at komme i skole, begynder hverdagsfigurerne at snige sig ind i persongalleriet.

Når børn laver historie, får de nogle af de ting man forbinder med figurerne ind i historien. Soldaten skal f.eks. holde vagt, feen hjælper med sit tryllestøv og edderkoppen laver en masse spind. Nogle af figurerne kan godt være skurke, men som oftest vil børnene helst være gode, og ikke onde.

Kulturhistoriske fortællinger

Hver lørdag 17:00-18:00

Kulturhistoriske fortællinger udvider børns verdenssyn og forbinder kultur, historie og deres sociale liv. Det er vigtigt for unge at have interesse for de omgivelse, de vokser op i. Det er spændende, når de unge lærer at mere om det kulturelle liv i sit land og sin by. Ikke mindst er det dejligt, når de lærer mere om verdenshistorie og kultur. Især, når de forstår hvor meget, der forbinder os til hinanden. Det er interessant for eksempel, at så mange mennesker i verden kender H.C. Andersens eventyr, de bliver oversat til 156 sprog. Men han var dansker, hvordan var hans livet og hans personlige vej til verdenskendt forfatter?

Eller et andet eksempel, vi ved, at moderne Europa stadigvæk har flere kongelige familier. Danmark er også et kongerige, men hvor meget ved vi om, hvad det betyder for Denmark og andre lande både før og nu. Hvor mange mennesker ved nogen om hvor stor en rolle den lille, danske prinsesse, Dagmar, har spillet og hvorfor russerne fejrer jubilæet for hendes ægteskab med den russisk kejser Aleksander III?

Til kulturhistorie timerne inviterer vi engang imellem nogle kompetente talere, blandt anden lektorer, guider, præster samt medlemmer af kultur-historiske foreninger. Hvor mage museer og begivenheder har byen, hvor vi bor og hvorfor elsker vi København?

Kulturhistorie timerne sætter også fokus på unges egne families historie.

Tilmelding: multibyendk@hotmail.com
| MULTIBYEN | multibyendk@hotmail.com | tlf. +45 3137-0299 |
| Russisk Center for Videnskab og Kultur | Vester Voldgade 11, 1552 Kbh. V. |
Last update: Tue, 29-Aug-2017 21:17