Multybyen

| START SIDE | OM FORENINGEN | AKTIVITETER | SUMMER CAMP | BEGIVENHEDER |
pic20
Russisk version


OM FORENINGEN

        Bestyrelse:

      Anna Thoren
       Margarita Popova
      Angela Seidova
      Irina Jensen

”M U L T I B Y E N” er stedet hvor børn og unge: 

  • finder en masse tilbud på en dag
  • får et utal af muligheder for udvikling
  • kan realisere alle tænkelige interesser
  • kan deltage i mange kreative aktiviteter

Vores idegrundlag: Børns individualitet er af største værdi 

Vores mål: Udvikling af evner, interesser og talenter hos mennesker under deres opvækst

Multibyens formål og ideologisk baggrund:

Den multikulturelle model, som Multibyen tilbyder, afspejler model for det reale samfund, hvor et moderne europæiske barn har sit hjemmested. Et multietnisk flerkulturelt miljø er det europæiske barns livsvilkår. Især når det drejer sig om hovedstadsbarnet, da enhver hovedstad er et multikulturelt rum.

Men hvordan skal barnet forholde sig til dette miljø? Barnet skal oplæres i at finde sin egen plads i den slags, i at finde frem til sin egen identitet, i at skaffe venner samt gode kammerater og i at opdage glæden for fællesskabsværdier.  Et menneske, der vokser op i et multietnisk miljø, skal lære både at være sig selv, dvs. at bevare sin sociale samt personlige identitet, og at være sammen med de andre.

I denne henseende lyder det klart, at det at forberede barnet til at kunne leve i et multikulturelt miljø bliver til pædagogernes og undervisernes hovedretningslinie. Den vigtigste opgave skal derfor formuleres således, at de voksne har pligt til hjælpe barnet med at tilegne sig enhver kulturs/kulturbærers mest relevante og betydningsfulde værdier. 

Danmark for alle børn, der vokser op i dette land, er deres hjem. Derfor er både det danske sprog og det danske kulturelle rum nøgleord for børnenes integration - helt uanset et barns baggrund - i det danske samfund med dets mange kulturer. Som bekendt er det omgivelsernes sprog, der dominerer barnets bevidsthed, om forældrene ønsker det eller ej. Det er netop det sprog, som man skal betragte som basis for barnets samfunds- og kulturforståelse.

Multibyens profil:

Børnene og unge bliver modtaget af højtkvalificerede specialister.De tilbudte aktiviteter fremmer barnets multikulturelle kompetencer og bidrager til dets alsidige udvikling i fremtiden. Det gælder således både dets kognitive udvikling (udvidelse af hukommelsesressourcer, positive ændringer mht. koncentration, tænkning og tale, fantasi, perception, dvs. mht. alt, hvad muliggør en succesrig indlæringsproces) og dets sociale samt personlige udvikling i mange retninger: anskaffelse af sociale og personlige kompetencer, fremskridt inden for det faglige (såsom matematik/fysik, biologi/geografi, litteratur/sprog), det kreative (som musik, teater, tegning) og det sportslige (som dans, rytmisk bevægelse, skakspil). 
Alt det ovennævnte åbner muligheder for barnets parathed til senere i livet at bruge de talrige faglige og kreative erfaringer på forskellige kulturområder.

Vi ser det som vores opgave at sørge for at børn og unge ved at deltage i vores forskellige aktiviteter opnår følgende:

  • erfaring med selvaktivering
  • udvikling af interesse for det faglige
  • udvikling af motivation for kundskab og kultur

Vores særkende er:

  • aktiviteterne iværksættes af højt uddannede professionelle mennesker
  • de tilbudte aktiviteter fremmer multiudvikling og er medvirkende til at børn og unge bliver harmoniske mennesker
  • børn og unge finder vores tilbud interessante, fordi de erkender verden som et alsidigt rum.

Tilbuddets praktiske sider:

Aktiviteter om lørdagen har den fordel, at forældrene kan bruge deres fritid på en praktisk måde ved at fx gå på indkøb, når børnene er placeret på aktivitetscenteret, hvor de erfarne pædagoger og undervisere tager sig af dem.
Aktivitetscenteret kan blive et sted, hvor børnene erkender verden som et multidimensionalt rum, og hvor deres forskellige interesser kan blive dækket på en kreativ (i modsætning til underholdende) måde. 

Vores tilbyder:

| Skakspil | Danse | Judo | Yoga | Idrætslege | Dukketeater | Korsang |
| Introduktion til  børnelege  og  samspil | Tegning | Maling | Skulptur |
| Spændende Historie og Matematik | Fortællinger om forskellige kulturer |
| Kognitiv Udvikling  for børn | Psykologykursus for teenager |

Hver lørdag fra kl. 9.00 til kl. 16.30 foregår aktiviteterne på dansk og andre sprog efter ønske. Der findes sted på Vester Voldgade 11, 1552 Kbh. V. .Information og tilmelding ved e-mail multibyendk@hotmail.com

Særlig tilbud: SummerCamp!

 
   

 


| MULTIBYEN | multibyendk@hotmail.com | tlf. +45 3137-0299 |
| Russisk Center for Videnskab og Kultur | Vester Voldgade 11, 1552 Kbh. V. |
Last Update: Wed, 02-May-2012 18:35